Adwokat Marlena Maćkowska zapewnia profesjonalną obsługę prawną osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym, jako wartość priorytetową traktując rzetelne i kompleksowe zabezpieczenie interesów każdego Klienta.

Kancelaria specjalizuje się w reprezentacji Klientów w sporach sądowych – cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjnych, a także w postępowaniu karnym i karno-skarbowym, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym. Ponadto Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie reprezentacji interesów Klientów w toku postępowania egzekucyjnego oraz przed organami administracji publicznej oraz organami samorządowymi.

Adwokat Marlena Maćkowska świadczy również kompleksową obsługę prawną wszelkim podmiotom gospodarczym od jednoosobowej działalności gospodarczej do spółek prawa handlowego, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji oraz urzędów.

Adwokat Marlena Maćkowska wszystkie sprawy traktuje indywidualnie, zapewniając dyskrecje i poczucie bezpieczeństwa. Kancelarię cechuje pełne zaangażowanie oraz gotowość do udzielania porad i konsultacji prawnych.
Adwokat Marlena Maćkowska szczególną dbałość przykłada do bieżącego informowania klientów o stanie zaawansowania ich sprawy.
Kancelaria świadczy usługi na terenie całego kraju, w języku polskim i angielskim.

11